កម្មវិធីកីឡា

ហ្វឹកហាត់កីឡាដើម្បី សុខភាព មិត្តភាព និងសាមគ្គីភាព
 • កាត់បន្ថយភាពតានតឹង បន្ទាប់ពីការសិក្សា
 • ដើម្បីកាយសម្បទារឹងមាំ និងមានសុខភាពល្អ
 • ដើម្បីឱ្យមានភាពរហ័សរហួន និងឆ្លាតវាងវៃ
 • ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតប់ប្រមល់
 • ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាតាមរយៈការប្រកួតកីឡា
 • ដើម្បីប្អូនៗសិស្សានុសិស្សចេះរួបរួមសាមគ្គីគ្នា

ក្បាច់គុណល្បុក្កតោ

 • លោកគ្រូ ហែម ចិត្ត្រា

កីឡាបាល់ទាត់

 • លោកគ្រូ ហ៊ុត វិប៊ែ

ហែលទឹក(បុរស – នារី)

 • អ្នកគ្រូ ពិន ច័ន្ទកន្និកា

កីឡាបាល់បោះ

 • លោកគ្រូ អៀ ដារ៉ា

តៃក្វាន់ដូ

 • លោកគ្រូ ស៊ុំ គង់ហេង