អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “អត្ថប្រយោជន៍របស់មុខវិជ្ជា STEM ក្នុងការរៀន និងបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “អត្ថប្រយោជន៍របស់មុខវិជ្ជា STEM ក្នុងការរៀន និងបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សួង ណារិន…

សាលា AIS បង្កើតកម្មវិធីរាត្រីស្រមោលស អបអរសាទរដល់សិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សា

បន្ទាប់ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់សិស្សរួចមក សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង នៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញាដដែលនេះ បានរៀបចំកម្មវិធីរាត្រីសមោស ដែលមានឈ្មោះថា «The Starry…