សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (សាខាជ្រោយចង្វារ)

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (សាខាជ្រោយចង្វារ) ជាសាលាអប់រំទូទៅ ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាចម្រុះពីមត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី១២ ជាមួយនឹងស្តង់ដារខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងគេនៅកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ននេះ សាលាបាននិងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការផ្តល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្សនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈគ្រូបង្រៀនដែលមានការអប់រំខ្ពស់ និងមានបទពិសោធន៍ ព្រមទាំងថ្នាក់រៀន និងបន្ទប់ពិសោធន៍ដែលបំពាក់ដោយសម្ភារៈទំនើបៗ។ ជាពិសេស សាលារៀនបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមាតាបិតា និងអាណាព្យាបាលសិស្សទាក់ទងនឹងគុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម។

Find a specialty

`{`:kh`}`ហេតុអ្វីបានជាត្រូវការការអប់រំ?`{`:en`}`Why the need for education?`{`:`}`

 

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវការការអប់រំ?

តាមពិតទៅ នៅក្នុងប្រទេសមួយ ការរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសនោះ អាស្រ័យលើគុណភាពនៃការអប់រំ

អានបន្ត

 

`{`:kh`}`អាហារូបករណ៍ ម៉េងលី ជេ គួច`{`:en`}`Mengly J. Qouch Scholarship`{`:`}`

អាហារូបករណ៍ ម៉េងលី ជេ គួច

អាហារូបករណ៍​ ម៉េងលី ជេ​ គួច ក៏ផ្តល់ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងសិក្សានៅសាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។

អានបន្ត

`{`:kh`}`ផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅ?`{`:en`}`Provide general information`{`:`}`

ផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅ?

ត្រូវការជំនួយ ឬមានសំណួរ? យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក។

អានបន្ត

ពិសោធន៍នៅសាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

សាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សម្បូរទៅដោយសម្ភារៈបង្រៀន ដូចជាបន្ទប់ពិសោធន៍ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រ។

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវ

កម្មវិធីស្រាវជ្រាវគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។ កម្មវិធីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានសកម្មភាពដូចជាការស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ (ជាពិសេសលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រពិត) ប្រធានបទស្រាវជ្រាវក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗ កិច្ចការសិស្សសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងការតាំងពិព័រណ៍ប្រចាំឆ្នាំ និងសំណួរស្រាវជ្រាវតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ប្តេជ្ញាធ្វើការជាមួយក្រសួង ឬនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ដូចជានាយកដ្ឋានអប់រំ យុវជន និងកីឡា ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាតិ និងអន្តរជាតិ មាតាបិតា និងសិស្ស ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃការអប់រំ ដែលតែងតែឈានមុខគេនៅកម្ពុជា។

`{`:kh`}`ការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅសាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង`{`:en`}`Volunteering at the American Intercontinental School`{`:`}`

ការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅសាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង មិនត្រឹមតែជាសាលាដំបូងគេដែលផ្តល់ការអប់រំទូទៅតាមស្តង់ដារខ្មែរ-អាមេរិក និងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមាតាបិតា…

អានបន្ត

`{`:kh`}`ដំណើរចុះកម្មសិក្សា`{`:en`}`Internship trip`{`:`}`

ដំណើរចុះកម្មសិក្សា

ដំណើរទស្សនៈកិច្ចសិក្សា និងសិក្សារបស់សាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្សនូវចំណេះដឹងទូលំទូលាយ…

អានបន្ត

`{`:kh`}`កីឡាដើម្បីសុខភាព`{`:en`}`Sports for health`{`:`}`

កីឡាដើម្បីសុខភាព

ក្រៅពីការប្រកួតកីឡាក៏ដើម្បីសុខភាពផងដែរ។ កីឡាអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាព…

អានបន្ត

School Information