ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣​  គណៈកម្មការនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី៖ ការដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិន ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២។ អាហារូបករណ៍ផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស…