បទបង្ហាញស្តីអំពី”ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា លើកទី១៥០ ទៅកាន់ស្ថានីយ៍ផលិតពូជត្រី ៧មករា និងទៅកាន់រមនីយដ្ឋានស្អាងភ្នំ”

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នំា២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំបទបង្ហាញសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៨…