កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៦

កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ ថ្នាក់ទី៦ ពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា…

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តការរៀនពីចម្ងាយ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជាបណ្តោះអាសន្ន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គ្រប់សាខា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តការរៀនពីចម្ងាយ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជាបណ្តោះអាសន្ន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គ្រប់សាខា

តោះ! មកស្គាល់សិស្សានុសិស្សនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ដែលទទួលបាននិទេស្ទ A ក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨ ទាំងអស់គ្នា!