ការពិសោធន៍ស្តីពី: ដែនម៉ាញ៉េទិចចរន្តត្រង់ និងសូលេណូអ៊ីត

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ ធី សុជាតិ បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៩ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ដែនម៉ាញ៉េទិចចរន្តត្រង់…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន…

បំណិនជីវិត ការដាំដំណាំស្ពៃខ្មៅ

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ឈួន សម្ជស្ស ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៥  បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ វេនព្រឹក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត បង្គាស្រុះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទូច សោភា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ អ្នកគ្រូ ទូច សោភា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅអ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក ធ្វើការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្ស ថ្នាក់ទី​ ១២ មុខវិទ្យាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករាឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ក ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ ការសង្កេតខូរក្បាលថនិកសត្វ​។​…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២”ក” មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ ជ្រុន ស្រីពៅ បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១”ក” មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ ជ្រុន ស្រីពៅ បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១១ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ សេង វណ្ណា បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៩ក ធ្វើការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទៈ…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ ក នៃសាលារៀន…

ការពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ក ធ្វើការពីសោធន៍ក្រោមប្រធានបទៈ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីព ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីទៅជាសេវាកម្មល្អសម្រាប់អតិថិជន?”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងអាជីព ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីទៅជាសេវាកម្មល្អសម្រាប់អតិថិជន?” អត្ថបទដោយ : ជា ផល្លា #MJQE #AmericanInterconSchool…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវប្បធម៌ ក្រោមប្រធានបទ “ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ យុទ្ធក្រមខម”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវប្បធម៌ ក្រោមប្រធានបទ “ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ យុទ្ធក្រមខម” អត្ថបទដោយ : ផេង ឧត្តម #MJQE #AmericanInterconSchool…