ការពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ “ក” មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ការសង្កេតខួរក្បាលថនិកសត្វ និងគ្រាប់ភ្នែកគោ ដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖…

ការពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ “ក” មុខវិជ្ជារូបវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ដឹកនាំដោយលោកគ្រូ ធី សុជាតិ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី ០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅលោកគ្រូ ធី សុជាតិ បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា បានដឹកនាំសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១​ ខ មុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ គំរូភ្នំភ្លើង

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​​  កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហឿន ពិសិដ្ឋ  បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១១ ខនៃសាលារៀន…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១​ ខ មុខវិជ្ជាផែនដីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ គំរូភ្នំភ្លើង

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣​​  កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ហឿន ពិសិដ្ឋ  បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១១ ខនៃសាលារៀន…

ការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ : ម៉ាស៊ីនចំហេះក្រៅ

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ គឹម ចំរ៉ុង បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ធ្វើពិសោធន៍នៅមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាលើប្រធានបទ  ម៉ាស៊ីនចំហេះក្រៅ ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី9 មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ សេង វណ្ណា បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានរៀបចំការពិសោធន៍ស្តីពី“ ការពិនិត្យទម្រង់ស្តូម៉ាតស្លឹករុក្ខជាតិ”។ ការធ្វើពិសោធន៍នេះផងដែរធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឱ្យសិស្សានុសិស្ស…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ លោកគ្រូ ហឿន ពិសិដ្ឋ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ក ធ្វើពិសោធមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា ប្រធានបទ៖…

ការពិសោធន៍ស្តីពី: ដែនម៉ាញ៉េទិចចរន្តត្រង់ និងសូលេណូអ៊ីត

កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះលោកគ្រូ ធី សុជាតិ បង្រៀនមុខវិជ្ជារូបវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ៩ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ដែនម៉ាញ៉េទិចចរន្តត្រង់…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា ប្រធានបទស្តីពី៖ ទង្វើអ៊ីដ្រូសែន

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀន…

បំណិនជីវិត ការដាំដំណាំស្ពៃខ្មៅ

កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ឈួន សម្ជស្ស ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៥  បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ វេនព្រឹក…

កម្មវិធីបំណិនជីវិត បង្គាស្រុះ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ទូច សោភា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ អ្នកគ្រូ ទូច សោភា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៣ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅអ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក ធ្វើការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្ស ថ្នាក់ទី​ ១២ មុខវិទ្យាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករាឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ក ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ ការសង្កេតខូរក្បាលថនិកសត្វ​។​…