អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្រ្តទាំង៥យ៉ាងក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នក”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្រ្តទាំង៥យ៉ាងក្នុងការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នក” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : អ៊ាវ ណារី #MJQE#AmericanInterconSchool បញ្ហាផ្លូវចិត្តភាគច្រើនកើតមានឡើងទៅលើយុវជន ហើយវាបានធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការគិត…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “ការបង្កើតតុល្យភាពរវាងការងារ និងជីវិត”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ និងការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “ការបង្កើតតុល្យភាពរវាងការងារ និងជីវិត” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ: ហ៊ាង បុប្ផារិទ្ធ #MJQE#AmericanInterconSchool ដើម្បីសម្រេចឱ្យបាននូវតុល្យភាពរវាងជីវិត…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ ”ស្វែងយល់ពីរបៀបឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ ”ស្វែងយល់ពីរបៀបឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ឃៀង វាសនា #MJQE #AmericanInterconSchool ជារៀងរាល់ថ្ងៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាជាមួយអ៊ីនធឺណែតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ ក្រោមប្រធានបទ “ការងារសន្តិសុខ”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការងារ ក្រោមប្រធានបទ “ការងារសន្តិសុខ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : វ៉ាន់ សុខជា #MJQE#AmericanInterconSchool   ចាប់តាំងពីដើមរៀងមក…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ការកម្សាន្តទាំង៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចអភិវឌ្ឍទៅជាជំនួញ”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ការកម្សាន្តទាំង៥យ៉ាងដែលអ្នកអាចអភិវឌ្ឍទៅជាជំនួញ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ប៉ែន ពន្លឺ #MJQE#AmericanInterconSchool ទម្លាប់កម្សាន្តផ្សេងៗ គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានដើម្បីធ្វើឱ្យអារម្មណ៍មានភាពរីករាយ។…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “មូលហេតុដែលធ្វើឱ្យយើងមានជំងឺភ្នែក”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “មូលហេតុដែលធ្វើឱ្យយើងមានជំងឺភ្នែក” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : គាក ម៉ាណែត #MJQE#AmericanInterconSchool កែវភ្នែកជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់នៃរាងកាយរបស់យើង។ ក្នុងមួយជីវិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែមានបញ្ហាភ្នែកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្ដងដែរ។…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ដំណើរកម្សាន្ត និងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ដំណើរកម្សាន្ត និងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ” អត្ថបទដោយ : សាត សារឿន #MJQE#AmericanInterconSchool ពិភពលោកបច្ចុប្បន្នបានបើកបង្ហាញឱ្យមនុស្សក្នុងសង្គមឃើញតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានូវទិដ្ឋភាពជាក់ស្តែងជាអាទិ៍ដូចជា…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (Artificial Intelligence)”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (Artificial Intelligence)” អត្ថបទដោយ : សាឯម កម្រង #MJQE#AmericanInterconSchool…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “របាំរាំវង់ រាំក្បាច់”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “របាំរាំវង់ រាំក្បាច់” អត្ថបទដោយ : ហ៊ិន ស្រីពៅ #MJQE#AmericanInterconSchool រាំវង់…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “៦ជំហាន ដើម្បីជិវិតរស់នៅមានសុខភាពល្អ”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “៦ជំហាន ដើម្បីជិវិតរស់នៅមានសុខភាពល្អ” អត្ថបទដោយ : ហ៊ិន គឹមហៀក #MJQE#AmericanInterconSchool ទទួលបានសុខភាពល្អដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “កោះទាំង៥ មានសម្រស់ឆើតឆាយ ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញជាងគេនៅលើពិភលោក”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីដំណើរកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “កោះទាំង៥ មានសម្រស់ឆើតឆាយ ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញជាងគេនៅលើពិភលោក” អត្ថបទដោយ : អ៊ុន ច័ន្ទនិមល #MJQE#AmericanInterconSchool…