អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីទៅជាការអប់រំឆ្លាតវៃ (Smart Education)?”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “អ្វីទៅជាការអប់រំឆ្លាតវៃ (Smart Education)?” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ហុកសេង ប៊ុនឈឿន #MJQE#AmericanInterconSchool…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “តើយើងគួរទិញចំណីអាហារស្រស់ៗពិសាដើម្បីសុខភាព ឬទិញអាហារបំប៉នសុខភាព?”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “តើយើងគួរទិញចំណីអាហារស្រស់ៗពិសាដើម្បីសុខភាព ឬទិញអាហារបំប៉នសុខភាព?” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ខាត់ សុធា #MJQE#AmericanInterconSchool បច្ចុប្បន្ននេះមានការផ្សព្វផ្សាយលក់អាហារបំប៉ននៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមយ៉ាងច្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់។…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវប្បធម៌ និងប្រពៃណី ក្រោមប្រធានបទ “ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីវប្បធម៌ និងប្រពៃណី ក្រោមប្រធានបទ “ក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ប៊ុត សត្យា #MJQE #AmericanInterconSchool…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “អត្ថប្រយោជន៍៥យ៉ាងក្នុងមុខងារ Telegram ដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃ”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “អត្ថប្រយោជន៍៥យ៉ាងក្នុងមុខងារ Telegram ដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : នាក់ លីណា #MJQE#AmericanInterconSchool…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន បុរេសំណេរ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន បុរេសំណេរ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន បុរេសំណេរ ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៦

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៦ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ សុខ ស៊ីលុយ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “អត្ថប្រយោជន៍របស់មុខវិជ្ជា STEM ក្នុងការរៀន និងបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “អត្ថប្រយោជន៍របស់មុខវិជ្ជា STEM ក្នុងការរៀន និងបង្រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សួង ណារិន…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ និងការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្តល់ផលអ្វីខ្លះដល់សិស្សានុសិស្ស?”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ និងការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ទស្សនកិច្ចសិក្សាផ្តល់ផលអ្វីខ្លះដល់សិស្សានុសិស្ស?” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : ប៉ែន មាលតី #MJQE#AmericanInterconSchool ការសិក្សាមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងថ្នាក់ទេ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្រ្ត៤យ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្ត”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីសុខភាព ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្រ្ត៤យ៉ាងដើម្បីគេចចេញពីបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្ត” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : រឿង សុភាព #MJQE#AmericanInterconSchool ជាទូទៅការរងនូវទំនួលខុសត្រូវ និងសម្ពាធការងារច្រើន…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ទីតាំងជិះខ្សែរ៉ក៣កន្លែង ស្ថិតនៅតំបន់សមុទ្រដែលមានភាពទាក់ទាញ”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការកម្សាន្ត ក្រោមប្រធានបទ “ទីតាំងជិះខ្សែរ៉ក៣កន្លែង ស្ថិតនៅតំបន់សមុទ្រដែលមានភាពទាក់ទាញ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : លីម រតនៈ #MJQE#AmericanInterconSchool តំបន់សមុទ្រស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៥ ដោយលោកគ្រូ ឈួន សម្ផស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៥ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ឈួន សម្ផស្ស នៃសាលារៀន…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្តីពី៖ របៀបបង្រៀនវាក្យសព្ទដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ សេង ម៉ាលីណា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្តីពី៖ របៀបបង្រៀនវាក្យសព្ទដ៏មានប្រសិទ្ធភាព ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ សេង…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីរបៀបរស់នៅ និងការងារ ក្រោមប្រធានបទ “ពាក្យដប់មួយឃ្លាអ្នកមិនគួនិយាយនៅកន្លែងធ្វើការងារ”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីរបៀបរស់នៅ និងការងារ ក្រោមប្រធានបទ “ពាក្យដប់មួយឃ្លាអ្នកមិនគួនិយាយនៅកន្លែងធ្វើការងារ” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សំ ស្រស់ #MJQE#AmericanInterconSchool មនុស្សភាគច្រើនតែងតែនិយាយអំពីបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “បច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូត ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “បច្ចេកវិទ្យារ៉ូបូត ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : លួន ស្រីទូច #MJQE#AmericanInterconSchool បច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ ក្រោមប្រធានបទ “ទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សស្រទាប់អូហ្សូន”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីព្រឹត្តិការណ៍ ក្រោមប្រធានបទ “ទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សស្រទាប់អូហ្សូន” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សោម ចាន់ណា #MJQE#AmericanInterconSchool ទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សស្រទាប់អូហ្សូន ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី១៦…