សិក្ខាសាលាស្តីពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សាលារៀន អន្ដរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានសហការជាមួយមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញសន្តិភាព ដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ…

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី បម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ចាងហ្វាងទទួលបន្ទុក​ និងអ្នកប្រឹក្សាសិក្សាសាលា បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី បម្រែបម្រួលវ័យក្មេងប្រុស និងក្មេងស្រី ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧…

កម្មវិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្ដេយ្យសិក្សា ដល់ទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

សកម្មភាពផ្សេងៗ

សកម្មភាពប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោម មត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ការប្រឡងឆមាសទី១ ថ្នាក់បឋមសិក្សា

កាលពីថ្ងៃទី០១ដល់០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់បឋមសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ទាំង៦សាខា បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី១…

បោះតែនតិ៍ ថ្នាក់ទី១​​

កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់ទី១។ អ្នកគ្រូ​បាន​បង្ហាញ​ និង​ពន្យល់​អំពី​របៀប​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​ចេះ​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ដោយខ្លួនឯង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​…

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២១-២០២២។​ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺដើម្បីពន្យល់ណែនាំពីតួនាទី កាតព្វកិច្ច ភាពទទួលខុសត្រូវ និងលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងនាមជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់។ លើសពីនេះទៅទៀត គណៈកម្មការសាលាក៏បានណែនាំ និងផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ផងដែរ៕