អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “គោលការណ៍សំខាន់ៗ៣ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ” អត្ថបទដោយ : ឃី គីមស្រៀ #MJQE#AmericanInterconSchool  …

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត ក្រោមប្រធានបទ “យានយន្តស្វ័យប្រវត្តិ” អត្ថបទដោយ : ជុំ ស៊ីធាន់ #MJQE#AmericanInterconSchool តើអ្វីទៅជាយានយន្តស្វ័យប្រវត្តិ?…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “បើមិនចង់ឱ្យ Hacker លួចយកទិន្នន័យបាន ប្រញាប់ប្រើវិធីនេះលើទូរសព្ទភ្លាម” អត្ថបទដោយ : ហុកសេង ប៊ុនឈឿន…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “ការសម្លុតគំរាមកំហែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេត (Cyberbullying)” អត្ថបទដោយ : លួន ស្រីទូច #MJQE#AmericanInterconSchool  …

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមប្រធានបទ “វិធីសាស្ត្រងាយៗសម្រាប់ផ្គុំអត្ថបទ រូបភាព ឬឯកសារទៅជា PDF ដោយប្រប្រាស់កម្មវិធី Telegram ” អត្ថបទដោយ…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា និងការច្នៃប្រឌិត ក្រោមប្រធានបទ “៥ចំណុច នៃបច្ចេកវិទ្យាច្នៃប្រឌិតក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១” អត្ថបទដោយ : សោម ចាន់ណា #MJQE#AmericanInterconSchool…

សកម្មភាពវគ្គបំប៉នកុំព្យូទ័រសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូក្រោមមតេ្តយ្យ​ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា​

ដើម្បីឱ្យការបង្រៀនកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ និងពោរពេញទៅដោយភាពច្ឆៃប្រឌិត កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែសីហា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំវគ្គបំប៉នកុំព្យូទ័រសម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូក្រោមមតេ្តយ្យ​ មត្តេយ្យ…