កម្មវិធីដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងបុគ្គលិក ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ ទៅកាន់ខេត្តរតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ លើកទី១១​ របស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​ និងបុគ្គលិកនៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃទី១៨​ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់លោកគ្រូ…