ដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ លើកទី១១​ របស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ​ និងបុគ្គលិកនៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃទី១៨​ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់លោកគ្រូ…