កម្មវិធីបោះតែនិ៍ សម្រាប់សិសស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យនិងមតេ្តយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យនិងមតេ្តយ្យសិក្សា។ អ្នកគ្រូ​បាន​បង្ហាញ​ និង​ពន្យល់​អំពី​របៀប​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ទៅដល់សិស្សានុសិស្សដើម្បីអោយពួកគាត់​ចេះ​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ដោយខ្លួនឯង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​…

ទិវាវប្បធម៌លើកទី១៥ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

កម្មវិធីបំណិនជីវិតបោះតែនតិ៍ សម្រាប់សិស្សនុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

ក្រៅពីការសិក្សាក្នុងថ្នាក់ សាលារៀន អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ បានរៀបចំកម្មវិធីបោះតែនតិ៍សម្រាប់ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា  ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះដែរ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញ…

ទិវាកីឡាលើកទី៤ សម្រាប់ប្អូនៗកុមាររៀនថ្នាក់ក្រោម​មត្តេយ្យ និង​​​មត្តេយ្យ​សិក្សា

កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា និងលោកគ្រូ អ្នក​គ្រូ ​នៃ​​សាលារៀនអន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ​…

កម្មវិធីប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី១

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦ បានប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី១  សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៅតាមអគារសិក្សារៀងៗ​ខ្លួន​ដោយភាពតឹងរ៉ឹងបំផុត។…

កម្មវិធីអបអរសាទរពិធីបុណ្យណូអ៊ែល សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១

កម្មវិធីអបអរសាទរពិធីបុណ្យណូអ៊ែល សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១ កាលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាបុរេគណិត

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាបុរេគណិត ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ អ៊ឹម សុផានិត នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

កម្មវិធីសិស្សរៀនត្រៀម និងសិសរៀនត្រៀមប្រឡងឡើងថ្នាក់

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកំាង គ្រប់សាខា បានរៀបចំកម្មវិធីរៀនត្រៀម និងសិសរៀនត្រៀមប្រឡងឡើងថ្នាក់ចាប់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២…

សាលា AIS ប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ចប់ការសិក្សាដល់សិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

គណ​គ្រប់គ្រង​សាលារៀន​ ​អន្តរទ្វីប​ ​អាមេរិកាំង​ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២​៤​ ​ខែ​កក្កដា​ ​ឆ្នាំ​២​០​២​២​ ​កន្លងទៅ​បាន​រៀបចំ​ប្រារព្ធ​ពិធី​ប្រគល់​វិញ្ញា​បន​ប​ត្រ​លើក​ទី​២​២​ ​ជូន​ដល់​សិស្សានុសិស្ស​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​ម​ត្តេយ្យ​ឆ្នាំ​សិក្សា​២​០​២​១​-​២​០​២​២​ ​ចំនួន​ ​៤​៨​៦​នាក់​ដែល​ប្រព្រឹត្តទៅ​ក្រោមអធិបតីភាព​លោកស្រី​…

កម្មវិធីរីករាយទិវាកុមារអន្តរជាតិ និងអបអរសាទរទិវាកុមារកម្ពុជា សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្ដេយ្យសិក្សា ដល់ទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

សកម្មភាពផ្សេងៗ

កម្មវិធីបោះតែនិ៍ សម្រាប់សិសស្សានុសិស្សថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពី​ថ្ងៃទី​២៤ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា។ អ្នកគ្រូ​បាន​បង្ហាញ​ និង​ពន្យល់​អំពី​របៀប​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​ចេះ​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ដោយខ្លួនឯង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​…