ពិធីបិទការប្រកួតកីឡាក្របខណ្ឌសិស្សជ្រើសរើសជើងឯកពានរង្វាន់

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការកីឡានៃមជ្ឈមណ្ឌល អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប…