ប្រជុំបូកសរុបការងារប្រចាំខែសីហា សម្រាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្រោមមត្តេយ្យ​ ដល់ថ្នាក់ទី១២ និងគ្រូភាសារអង់គ្លេស

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន​  អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារបានរៀនចំកិច្ចប្រជុំជាមួយ លោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១២នឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស…

សិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំផែនការអាជីព និងការសិក្សាសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង សាខា ជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានសហការជាមួយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ…

បទបង្ហាញ ការរៀបចំទទួលការចុះឈ្មោះចូលរៀន ឆ្មាំសិក្សាថ្មី

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ ប្រធានរដ្ឋបាលសាលា ​អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារ បានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពី ​ការចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រៀន​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី២០២៣-២០២៤ ដល់​បុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធផ្នែកលេខាធិការ…

ការប្រជុំស្ដីពី៖ ការផ្តល់របាយការណ៍ពីសកម្មភាពដែលបានអនុវត្ត និងផែនការបន្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាល​ពីថ្ងៃចន្ទ ទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនៃសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារ បានចូលរួមការប្រជុំជាមួយនាយកចាងហ្វាង ក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ជារបាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពដែលក្រុមប្រឹក្សាសិស្សបានអនុវត្តកន្លងមក ក៍ដូចជាផែនការបន្តរបស់ពួកគាត់ជូនដល់នាយកចាងហ្វាង។

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកក្កដា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់បឋមសិក្សាពីក្រោមមត្តេយ្យ-ទី០៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកក្កដា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី០៦…

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកក្កដា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់មធ្យមសិក្សា និងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែកក្កដា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់មធ្យមសិក្សា…

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការសិក្សាសីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ ការជួយខ្លួនឯង ការគិតវិជ្ជមាន ការអប់រំ ការរស់នៅ ការចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា

កាលពីថ្ងៃសុក្រទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ការសិក្សា…

កិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមិថុនា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់មធ្យមសិក្សា និងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែមិថុនា សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់មធ្យមសិក្សា…

កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី១២

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២២ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារបានរៀបចំ “កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី១២” …

វគ្គសិក្សាកុំព្យូទ័រជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

កាលពីថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំវគ្គសិក្សាកុំព្យូទ័រជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកក្រោមមត្តេយ្យ…

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ សមាគម ​អតីត​សិស្ស​ នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​

កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលា​រៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី សមាគម​ អតីត​សិស្ស​ ជូនដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២…

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ការ​បំពេញ​ពាក្យ​ស្នើសុំ​ជ្រើសរើស​អាហារូបករណ៍​

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញ ស្តីពីការបំពេញពាក្យសុំជ្រើសរើសអាហារូបករណ៍ចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ…

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំ ត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៣​ ខែមីនា​ កន្លងទៅថ្មីៗនេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារអប់រំ ត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨…

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីបទបញ្ជាក្នុងផ្ទៃសាលា

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង រៀបចំធ្វើបទបង្ហាញពីបទបញ្ជាផ្ទៃដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ និង៨នៅសាលប្រជុំ ផល…

កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំត្រៀមការងារបវេសនកាលថ្មី

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែតុលាកន្លងទៅថ្មីៗនេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំត្រៀមការងារបវេសនកាលថ្មី នៅសាលប្រជុំ ផល គួច សាលារៀន…