ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ ថ្នាក់ទី៩

កាលពីថ្ងៃទី១៤ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ នៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខាជ្រោយចង្វារក៍ដូចជាសាខាផ្សេងៗទៀតទាំងរាជធានីនិងខេត្តបានប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ នៅតាមអគារសិក្សារៀងៗ​ខ្លួន​ដោយភាពតឹងរ៉ឹងនិងសុក្រិតបំផុត។ ការប្រឡងត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមការណែនាំរបស់មន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ ដោយ​​​រៀបចំតាមបែបបច្ចេកទេសរបស់សាលារៀន…

បទបង្ហាញស្តីពី៖ ការត្រៀមខ្លួនប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី…

កម្មវិធីប្រឡងឆមាសទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃអង្គារទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ សិស្សានុសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសាខា ជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី២  សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣…

បទបង្ហាញស្តីពី ការត្រៀមលក្ខណសម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

នៅថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង (AIS) សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកម្មវិធីតម្រង់ទិសដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ…

ការប្រឡងឆមាសលើកទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការប្រឡងឆមាសលើកទី២​ ឆ្នាំសិក្សា២០២២–២០២៣…

ប្រជុំគណៈកម្មការប្រឡងឆមាសលើកទី២ ថ្នាក់ទី៦

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី៖…

កិច្ចប្រជុំប្រធាន អនុប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូថ្នាក់ទី៩ ស្តីពីពីដំណើរការរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ៍ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធាន…

ការប្រឡងឆមាសលើកទី២ សម្រាប់ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ ដល់ថ្នាក់ទី៦

គណៈកម្មកាសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការប្រឡង ឆមាសលើកទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ ដល់ទី០៦។​ ការប្រឡងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូន ដោយពុំមានភាពមិនប្រក្រតី…

កម្មវិធីប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

គណៈកម្មកាសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការប្រឡងពាក់កណ្តាលឆមាសលើកទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២។​ ការប្រឡងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូន ដោយពុំមានភាពមិនប្រក្រតី និងមានការលួចចម្លងឡើយ…