ការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនដោយប្រើកាតលីករ

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត  បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ធ្វើពិសោធន៍នៅមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាលើប្រធានបទ  ការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនដោយប្រើកាតលីករ  ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស…

ការស្វែងយល់ និងជួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

សិក្ខាសាលាស្ដីពី៖ ការស្វែងយល់ និងជួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២ និងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគេហកិច្ច ប្រធានបទ៖ សម្លខគោ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគេហកិច្ច ប្រធានបទ៖ សម្លខគោ ដោយអ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២…

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ សាវុត វ៉ារិស នៃសាលារៀន…

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ជេង ចន្ធី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ការប្រើប្រាស់ Math Type

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ការប្រើប្រាស់ Math Type ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់មធ្យមសិក្សា បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អោ ណារុន…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្តីពី៖ ការបង្រៀនជំនាញសរសេរ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ៊ុ ចាន់ដេត នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្តីពី៖ ការបង្រៀនជំនាញសរសេរ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ៊ុ ចាន់ដេត នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យបានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ ការជួយខ្លួនឯង ការគិតវិជ្ជមាន ការអប់រំសម្រេចទូទៅ…

បទបង្ហាញស្តីពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍

កាលពីថ្ងៃទី០៣​ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ប្អូនៗក្រុមយុវសិស្សស្ម័គ្រចិត្តចង្កឹះចម្រុះ​ នៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០​…

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ សុខភាព​ផ្លូវភេទ​ និង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​

កាលពីថ្ងៃ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី សុខភាពផ្លូវភេទ…

​បទបង្ហាញស្តីពី “វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្សច្រើន”

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា អ្នកគ្រូ សារ៉ាត ម៉ារីណូ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី “វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្សច្រើន” ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃសាលា​រៀន អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង​…

បទបង្ហាញស្តីអំពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១២១

កាលពីថ្ងៃទី​០៤ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១២១ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានភ្នំប្រសិទ្ធិ…

ការធ្វើបទបង្ហាញ ប្រធានបទ ការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបរិះរក

កាលពីថ្ងៃទី២៦ កន្លងទៅនេះគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការធ្វើបទបង្ហាញ ប្រធានបទ ការបង្រៀន និងរៀនតាមបែបរិះរក ដោយអ្នកគ្រូ ម៉េះ…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរអំពីសម្បត្តិអក្សរសិល្ប៍ ដោយលោកគ្រូ ញ៉ាវ ម៉េត…

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គម

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោកបានរៀបចំការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍ មុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គម អំពីការប្រើប្រាស់ដីនៅតាមតំបន់នានា ដោយអ្នកគ្រូ ប៉ែន…