ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសស្តីពី៖ របៀបគ្រប់សិស្សដែលមាត់ឡូឡា ធ្វើបទបង្ហាញដោយអ្នកគ្រូ សេង ម៉ាលីណា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជ្រោយចង្វារ

នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំវគ្គចែករំលែកវិធីសាស្រ្តបង្រៀនមួយ…

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសស្តីពី៖ ផលវិបាកក្នុងការបង្រៀនសិស្សតូចៗ និងវិធីក្នុងការជំនះវា ។ ធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកគ្រូ យ៉ាវ សុខវិសាល នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជ្រោយចង្វារ

នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំវគ្គចែករំលែកវិធីសាស្រ្តបង្រៀនមួយ…

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្របង្រៀន សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ មុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសស្តីពី៖ របៀបបង្រៀន Grammar អោយមានប្រសិទ្ធភាព ធ្វើបទបង្ហាញដោយលោកគ្រូ អោយ ឈុនហេង នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជ្រោយចង្វារ

នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំវគ្គចែករំលែកវិធីសាស្រ្តបង្រៀនមួយ…

ការចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពីការប្រើប្រាស់ Google Classroom និង Google Form

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មការសាលារៀនអន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំការចែករំលែកចំណេះដឹស្តីពីការប្រើប្រាស់ Google Classroom…

ការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនដោយប្រើកាតលីករ

កាលពីថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត  បានដឹកនាំសិស្សថ្នាក់ទី១២ធ្វើពិសោធន៍នៅមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាលើប្រធានបទ  ការបំបែកទឹកអុកស៊ីសែនដោយប្រើកាតលីករ  ជូនដល់សិស្សានុសិស្ស…

ការស្វែងយល់ និងជួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

សិក្ខាសាលាស្ដីពី៖ ការស្វែងយល់ និងជួយកុមារដែលមានតម្រូវការពិសេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២ និងផ្នែកភាសាអង់គ្លេស នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគេហកិច្ច ប្រធានបទ៖ សម្លខគោ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគេហកិច្ច ប្រធានបទ៖ សម្លខគោ ដោយអ្នកគ្រូ ម៉ី សុភាព ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២…

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី៤ ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ សាវុត វ៉ារិស នៃសាលារៀន…

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា

ការចែករំលែកវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀន មុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ជេង ចន្ធី នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ការប្រើប្រាស់ Math Type

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្ដីពី៖ ការប្រើប្រាស់ Math Type ជូនលោកគ្រូ អ្នកគ្រូថ្នាក់មធ្យមសិក្សា បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អោ ណារុន…

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្តីពី៖ ការបង្រៀនជំនាញសរសេរ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ៊ុ ចាន់ដេត នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀន ប្រធានបទស្តីពី៖ ការបង្រៀនជំនាញសរសេរ ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេស បង្រៀនដោយលោកគ្រូ អ៊ុ ចាន់ដេត នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

កាលពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រុមប្រឹក្សាវិន័យបានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ការសិក្សា សីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ ការជួយខ្លួនឯង ការគិតវិជ្ជមាន ការអប់រំសម្រេចទូទៅ…

បទបង្ហាញស្តីពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍

កាលពីថ្ងៃទី០៣​ ខែមិថុនា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ ប្អូនៗក្រុមយុវសិស្សស្ម័គ្រចិត្តចង្កឹះចម្រុះ​ នៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០​…

បទ​បង្ហាញ​ស្តី​ពី​ សុខភាព​ផ្លូវភេទ​ និង​សុខភាព​បន្ត​ពូជ​

កាលពីថ្ងៃ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការសាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី សុខភាពផ្លូវភេទ…

​បទបង្ហាញស្តីពី “វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្សច្រើន”

កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា អ្នកគ្រូ សារ៉ាត ម៉ារីណូ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី “វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្រៀនថ្នាក់ដែលមានចំនួនសិស្សច្រើន” ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៃសាលា​រៀន អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង​…