សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅអ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៩ក ធ្វើការពិសោធន៍ក្រោមប្រធានបទ…

ទិវាកីឡាលើកទី១របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងថ្នាក់ទី១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន និងលោកគ្រូ  អ្នកគ្រូនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ…

បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៧ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឈើកាច់បាភ្នំ និងវត្តព្រះវិហារធំ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង តែងតែរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់។ នៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន បានជ្រើសរើសយករមណីយដ្ឋានភ្នំឈើកាច់ និងវត្តវិហារធំ សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសិស្សថ្នាក់ទី១០។ មុននឹងដឹកនាំសិស្សនុសិស្សទៅកាន់ទីតាំងនេះ…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្ស ថ្នាក់ទី​ ១២ មុខវិទ្យាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករាឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ក ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖ ការសង្កេតខូរក្បាលថនិកសត្វ​។​…

បទបង្ហាញស្តីពី ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកទី១៤៦ ទៅកាន់ពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង តែងតែរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិតថ្នាក់។ នៅឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះ គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន បានជ្រើសរើសយកទីតាំងពុទ្ធមណ្ឌលកម្ពុជា ស្ថិតនៅ​ក្នុងឃុំដីឥដ្ឋ ស្រុក​កៀនស្វាយ ខេត្ដកណ្ដាលសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាសិស្សថ្នាក់ទី៧។…

កម្មវិធីចុះកម្មសិក្សា ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំកម្មវិធីចុះកម្មសិក្សាលើកទី២ នៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំ សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី៦ សាខាជ្រោយចង្វារ …

កម្មវិធីបោះតែនិ៍ សម្រាប់សិសស្សានុសិស្សថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពី​ថ្ងៃទី​២៤ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់មតេ្តយ្យសិក្សា។ អ្នកគ្រូ​បាន​បង្ហាញ​ និង​ពន្យល់​អំពី​របៀប​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​ចេះ​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ដោយខ្លួនឯង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​…

បោះតែនតិ៍ ថ្នាក់ទី១​​

កាលពី​ថ្ងៃទី​២២ ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ២០២១ គណៈ​គ្រប់គ្រង​សាលា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បាន​រៀបចំ​កម្មវិធី​បោះ​តែនតិ៍​សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស​ថ្នាក់ទី១។ អ្នកគ្រូ​បាន​បង្ហាញ​ និង​ពន្យល់​អំពី​របៀប​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ឱ្យ​សិស្សានុសិស្ស​ចេះ​ដំឡើង​បោះ​តែនតិ៍​ដោយខ្លួនឯង​ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២”ក” មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ ជ្រុន ស្រីពៅ បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១”ក” មុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ

កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ ជ្រុន ស្រីពៅ បង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១១ ធ្វើការពិសោធន៏ក្រោមប្រធានបទ៖…

សកម្មភាពពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ មុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ ក នៃសាលារៀន…

ការពិសោធន៍របស់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១២

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះអ្នកគ្រូ សុខ ម៉ានី បង្រៀនមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យា បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី ១២ក ធ្វើការពីសោធន៍ក្រោមប្រធានបទៈ…

កិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ គណៈកម្មការនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី២០២១-២០២២។​ គោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនេះ គឺដើម្បីពន្យល់ណែនាំពីតួនាទី កាតព្វកិច្ច ភាពទទួលខុសត្រូវ និងលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងនាមជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់។ លើសពីនេះទៅទៀត គណៈកម្មការសាលាក៏បានណែនាំ និងផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់ផងដែរ៕