ការប្រឡងឆមាសលើកទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២

ការប្រឡងឆមាសលើកទី២ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២ កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ កន្លងទៅនេះ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង…

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីរៀនពូកែបាននិទ្ទេស A”

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីការអប់រំ ក្រោមប្រធានបទ “វិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីរៀនពូកែបាននិទ្ទេស A” អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : សៀង ម៉េងលី #MJQE#AmericanInterconSchool ការរៀបចំផែនការសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ…