កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ ពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

កម្មវិធីប្រឡងឆមាសលើកទី១ ពីចម្ងាយ និងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១  

គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ ​A​I​S ​ស្វាគមន៍​សិស្ស​ចូលរៀន​វិញ​ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤​ ​ខែ​មករា​នេះ​

គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ ​A​I​S ​ស្វាគមន៍​សិស្ស​ចូលរៀន​វិញ​ ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៤​ ​ខែ​មករា​នេះ​

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ផ្តល់អាហារូបករណ៍រហូតដល់ ១០% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ផ្តល់អាហារូបករណ៍រហូតដល់ ១០% សម្រាប់ការចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តការរៀនពីចម្ងាយ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជាបណ្តោះអាសន្ន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គ្រប់សាខា

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តការរៀនពីចម្ងាយ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចជាបណ្តោះអាសន្ន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គ្រប់សាខា

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

​កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិត ហើយកាលដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…

កញ្ញា​ ​អន​ ម៉ូ​នីតា​ ​អតីត​សិស្ស​ ​A​I​S ​ចែករំលែក​ពិសោធ​ការសិក្សា​ ​ក្រោយ​បាន​ទៅ​បន្ត​សិក្សា​នៅ​ស្វីស​

កញ្ញា​ ​អន​ ម៉ូ​នីតា​ ​អតីត​សិស្ស​ ​A​I​S ​ចែករំលែក​ពិសោធ​ការសិក្សា​ ​ក្រោយ​បាន​ទៅ​បន្ត​សិក្សា​នៅ​ស្វីស​

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីអំពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បានធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់កម្រិត ហើយកាលដែលធ្វើបទបង្ហាញដោយក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប…